ดูแลตนเองอย่างไร ให้ห่างไกล “ข้อเข่าเสื่อม”

จากการสำรวจเปรียบเทียบสถิติปีก่อนๆที่ผ่านมา พบว่า มีผู้ป่วยโรคข้อและกระดูกเพิ่มมากขึ้นในทุกปี จากเดิมพบ”โรคข้อเข่าเสื่อม”ในผู้สูงอายุ แต่ในปัจจุบันพบในกลุ่มคนอายุน้อย เนื่องจากสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงความผิดปกติของกระดูก จากพฤติกรรมการใช้ชีวิต การใช้ร่างกายโดยเฉพาะกระดูกและข้อทำงานหนักเป็นระยะเวลานานสะสมจนเรื้อรัง

ข้อเข่าเสื่อม คือ การเสื่อมสภาพของข้อเข่า น้ำไขข้อมีปริมาณลดลง ส่งผลต่อการหล่อลื่นขณะเคลื่อนไหวข้อต่อ ทำให้เกิดการเสียดสี หากปล่อยไว้เป็นระยะเวลานานทำให้เกิดการสึกหรอ ร่างกายตอบสนองออกมาในรูปแบบอาการปวด รู้สึกตึงๆ ติดๆบริเวณข้อ ขณะเคลื่อนไหวมีอาการปวดมากขึ้น ความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มีอาการถี่มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต

ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิด “ข้อเข่าเสื่อม” คือ อายุที่เพิ่มมากขึ้น น้ำหนัก เนื่องจากบริเวณข้อเข่าเป็นจุดรับน้ำหนักตัว หากมีค่า BMI เกินเกณฑ์มาตรฐานควรพิจารณาทำการลดน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด การใช้ชีวิตประจำวันเช่น การใช้งานบริเวณข้อเข่ามากเกินไป การยกของหนัก และเคยได้รับอุบัติเหตุ ข้อเข่าเสื่อมล้วนเป็นโรคในบั้นปลายชีวิตที่สร้างความลำบาก ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตทุกด้าน การดูแลสุขภาพ เตรียมพร้อมลดปัจจัยเสี่ยง ข้อเข่าเสื่อม จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรเริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้ คือ

  1. เลือกทานอาหารที่ดี มีประโยชน์ สารอาหารครบ จำพวก เนื้อปลาทะเล กระดูกอ่อน นม-ไข่ ผักใบเขียว เพิ่มเครื่องทาน เนื่องจากมีสารต้านอนุมูลอิสระ ลดแป้ง ลดน้ำตาล ลดชา กาแฟ เลี่ยงไขมันสูง ทานไขมันต่ำ และเน้นโปรตีน    
  2. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ส่งผลให้ข้อต่อลดภาระการรับแรงมากจนเกินไป แต่กิจกรรมที่ทำควรเลี่ยงการปะทะที่รุนแรง

                สำหรับคนที่เป็นโรคนี้แล้ว การออกกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง ลดอาการแสดงต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนการทำกิจกรรมต่างๆ โดยผู้ป่วยสามารถออกกำลังกายภายใต้ความดูแลของผู้เชี่ยวชาญ 3 -5 วันต่อสัปดาห์ วันละ 20 – 40 นาที กิจกรรมที่ใช้ เลือกกิจกรรมที่เลี่ยงการปะทะ เช่น การเดิน การว่ายน้ำ การรำมวยจีน แอโรบิคใต้น้ำ และเต้นลีลาศ หลังจากทำกิจกรรมควรประเมินก่อนหลัง เพื่อสังเกตอาการเปลี่ยนแปลง โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคใกล้ตัวที่ควรระวัง เพราะมันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเพศ ทุกวัย  การดูแลสุขภาพตั้งแต่แรก เพื่อชะละการเกิด คงคุณภาพการดำเนินชีวิตไว้อย่างยาวนาน แต่เมื่อเข้าสู่กลุ่มเสี่ยง ก็อาจเป็นโรคนี้ได้เช่นกันในความเสี่ยงที่น้อยกว่า การดูแลสุขภาพตั้งแต่เนิ่นๆจึงส่งผลดีต่อการใช้ชีวิตในบั้นปลาย ให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ปราศจากสิ่งรบกวนทางกายและใจ